Anne Babalar Buraya

TAKVİMLER

Hayatımızı düzenleyen, zamanı gün, ay ve yıla göre ayıran takvimler nelerdir?

Geçmişten günümüze insanlar zamanı, Güneş ve Ay'dan yararlanarak ölçüyorlar.

🌞Güneş'e göre ölçenler, Dünya'nın Güneş etrafında bir tam dönüşünü esas alıp, güneş takvimlerini oluşturdular. Tarihte ilk Güneş takvimini Mısırlılar kullandı.

🌙Ay'a göre belirleyenler ise Ay'ın Dünya etrafında 12 kez dönmesini esas aldılar. İlk Ay takvimini ise Sümerliler kullandı.

📅Kendi takvimini oluşturan her toplum, önem verdikleri bir günü başlangıç olarak seçti.

Örneğin; Romalılar Roma'nın kuruluşunu, Müslümanlar Hicreti, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu kabul ettiler. Böylece ortaya farklı farklı takvimler çıktı.

📅Türkler ise tarih boyunca 5 farklı takvim kullandılar. Bunlar 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvim, Hicri takvim, Rumi takvim ve Miladi takvimdir.

  1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi: Türklerin kullandığı en eski takvim. Bu takvimde, Güneş Yılı esas alındı. Bu takvime göre her sene, bir hayvan ismiyle anılıyordu.

  2. Celali Takvimi: Celali takvimi, Büyük Selçuklular tarafından hazırlandı. Melikşah'ın hazırlattığı takvimde Güneş Yılı esas alındı.

  3. Hicri Takvim: Hicri takvim, Ay Yılına göre hazırlandı. Başlangıcı, Hz. Muhammed'in Müslümanlarla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamandır, yani miladi olarak 622 yılı.

  4. Rumi Takvim: Rumi takvimde Güneş Yılı esas alındı. 19. yüzyılın başında, Osmanlı Devleti resmi ve mali işlerde kullanmak için bu takvimi kullanmaya başladı.

  5. Miladi Takvimi: Miladi takvimde Güneş Yılı esas alındı. Başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu yani "milat" kabul edildi. Ülkemizde 1926 senesinden beri bu takvimi kullanıyoruz :)