Anne Babalar Buraya

İLKBAHARIN HABERCİSİ: CEMRELER

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"; "ateş, kor" anlamlarına gelir.🔥

🌞Baharın gelişiyle birlikte güneş ışınları dünyaya daha kuvvetli gelmeye başlar. Böylece hava, su ve toprak ısınır. Bu ısı artışını insanlar; havaya, suya ve toprağın üzerine ateş düşmesine benzetmiş. İşte bu yüzden bu sıcaklık artışlarına "cemre düşmesi" denir. :)

Üç tane olan cemrelerin 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk ikisi şubat ayında, üçüncüsü ise mart ayında düşer. Üç cemre de düşünce bahar gelmiş sayılır.🌼

Peki, cemreler en çok kimin için önemlidir?

👨‍🌾Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için! Çünkü faaliyetlerini buna göre belirlerler:

🌿Çiftçiler, soğuk toprağa tohum atarlarsa tohumlar donar ve çürür. Bu yüzden tohumlarını ekmek ya da bağ sürmek gibi işlere başlamak için cemrenin düşmesini beklerler.

🐑Hayvancılıkla uğraşanlar ise kışın soğuk nedeniyle hayvanlarını dışarıya çıkartamazlar. Cemreler düştüğünde ise artık hayvanların doğaya kavuşma zamanı gelmiştir!