Anne Babalar Buraya

KERAMET KAVUKTAYSA!

Günün birinde Nasreddin Hoca'nın yanına hiç tanımadığı bir adam gelir. Adamın elinde bir mektup vardır.

Elindeki mektubu Hocaya uzatarak sorar :

─ Hocam, bu mektubu bana okuyabilir misin?

Nasreddin Hoca, mektuba bakınca Farsça yazılmış olduğunu görür. Hoca, adama nazikçe cevap verir :

─ Ben bu mektubu okuyamam, sen bunu başka birine okut.

Adam, Hocaya tekrar sorar :

─ Hocam, benim mektubumu neden okumuyorsun?

Hoca, adama yine cevap verir :

─ Bu mektup Farsça yazılmış. Ben Farsça bilmiyorum, onun için mektubu okuyamadım.

Bu sefer de Adam, Hocaya ukala bir şekilde çıkışır :

─Böyle Hoca mı olur? Bir mektubu okuyamadın.

─Başındaki kavuktan utan!

Bu sözleri duyan Nasreddin Hoca, bir anda kavuğu kendi başından çıkarıp adamın başına takar.

Neye uğradığını şaşıran adama, Hoca şöyle der :

─ Keramet kavuktaysa al sen oku!😀